VBU per direct ingetrokken

maandag 28 oktober 2013 1517x gelezen

Met het verschijnen van de Europese norm NEN-EN 13670 ‘Vervaardigen van betonconstructies’ is een gedeeltelijke overlap ontstaan met de nationale norm NEN 6722 ‘Voorschriften beton – Uitvoering’. De praktijk heeft uitgewezen dat het naast elkaar hanteren van een Europese norm en een (deel van een) nationale norm niet werkt. Daarom is besloten om NEN 6722 per direct in te trekken.

De normcommissie 'Uitvoering betonconstructies' heeft de Europese norm vertaald naar het Nederlands. Met het intrekken van de nationale norm wordt duidelijk welke norm van kracht is voor het vervaardigen van betonconstructies..

 

Ontwikkeling restnorm

Met de intrekking van NEN 6722 komen belangrijke bepalingen te vervallen, zoals de nabehandeling van beton. De normcommissie gaat daarom door met de ontwikkeling van een restnorm voor het vervaardigen van betonconstructies. In deze restnorm komen bepalingen die in Nederland al in gebruik waren, maar die met NEN-EN 13670 zijn komen te vervallen.

De commissie zoekt belanghebbenden uit de markt om deel te nemen aan de ontwikkeling van deze restnorm.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.