Norm betonuitvoering vertaald

woensdag 21 december 2011 4655x gelezen

De Nederlandse vertaling van de Europese norm voor het uitvoeren van betonconstructies is gepubliceerd. Het gaat om NEN-EN 13670 'Execution of concrete structures'. Deze norm geeft normatieve bepalingen en aanbevelingen voor het maken van betonconstructies die ontworpen zijn met Eurocodes. De norm geeft handvatten voor ontwerpers, constructeurs en de bouwers zelf, ook op de bouwplaats. NEN 13670:2009 vervangt EN 13670-1:2000 en de Nederlandse norm NEN 6722:2002 (VBU).

De norm gaat over in het werk gestort beton en over vooraf vervaardigde betonproducten. In het document wordt de praktijkrichtlijn NPR-CEN/TR 15728 'Ontwerp en gebruik van ingestorte onderdelen voor hijs, transport en verwerking van vooraf vervaardigde beton – Elementen' niet genoemd. Dit 'technical report' (TR) bevat wel aanbevelingen voor de keuze van stalen inzetstukken voor het hijsen en verwerken van vooraf vervaardigde betonproducten. Onder andere bij hoofdstuk 9.4 van de norm kan dit 'technical report' uitkomst bieden. 

 

Aanvullingsdocument

De gezamelijke NEN-CUR-commissie 'Uitvoering van betonconstructies' is betrokken geweest bij het opstellen van NEN-EN 13670 en heeft voorgesteld een aanvullingsdocument op te stellen. Dit in het verlengde van NEN 6722:2002 'Voorschriften beton – Uitvoering'. In dit aanvullingsdocument komen naast aanvullende eisen ook enkele aanbevelingen te staan.

 

Nog ontbrekende zaken in restnorm

De NEN-CUR commissie heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen NEN-EN 13670 en NEN 6722. Zaken die in de Europese norm ontbreken, worden in een restnorm, NPR of CUR-Aanbeveling opgenomen. Nu de vertaling af is, wordt de ontwikkeling van de restnorm opgepakt. Iedreen die hieraan een bijdrage wil leveren, wordt uitgenodigd contact op te nemen met

De NEN-CUR commissie heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen NEN-EN 13670 en NEN 6722. Zaken die in de Europese norm ontbreken, worden in een restnorm, NPR of CUR-Aanbeveling opgenomen. Nu de vertaling af is, wordt de ontwikkeling van de restnorm opgepakt. Iedreen die hieraan een bijdrage wil leveren, wordt uitgenodigd contact op te nemen met

Taco van den Broek, Consultant NEN Bouwmaterialen (telefoon 015 2690164,  taco.vandenbroek@nen.nl).

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.