NEN pleit voor nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012

vrijdag 21 oktober 2011 578x gelezen

NEN vindt het een goed idee dat als het nieuwe Bouwbesluit op 1 januari 2012 af is, dit vervolgens op 1 april 2012 inwerking treedt. Dit geeft de markt de mogelijkheid om aan de nieuwe regelgeving te wennen en tegelijkertijd wordt de onduidelijkheid over de te hanteren regelgeving beperkt. Volgens de planning van NEN zijn alle normen waarnaar wordt verwezen voor het eind van het jaar gereed.

Minister Donner van BZK heeft op 12 oktober voorgesteld het nieuwe Bouwbesluit uit te stellen tot 1 april of 1 juli 2012. NEN is het met de minister eens dat het belangrijk is dat de bouwsector kan wennen aan de nieuwe regelgeving. Om onduidelijkheid over de te hanteren regelgeving te beperken pleit NEN er wel voor dat het nieuwe Bouwbesluit snel in werking treedt. Daarom kan wat NEN betreft het Bouwbesluit op 1 januari 2012 worden gepubliceerd en vervolgens op 1 april in werking treden.

 

Best practices

Tegelijk met het definitieve Bouwbesluit wordt de ministeriële regeling gepubliceerd. In bijlage 1 van deze regeling staan alle NEN-normen waarnaar wordt verwezen. Deze dienen als ‘best practices’ en maken het voor partijen in de sector gemakkelijker om aan te tonen dat er aan de regelgeving van het Bouwbesluit wordt voldaan.

 

Nieuwe verwijzingen

Er is een aantal nieuwe verwijzingen naar NEN-normen. In het oog springend zijn de NEN 7120 over de energieprestatie van gebouwen, een aantal gas- en waternormen en brandveiligheidsnormen. Maar het meest bekend is nog wel de aanwijzing van Eurocodes in plaats van de TGB-bladen. Deze Europese normen kennen een nationale bijlage die aanvullingen omvat. Niet alle Eurocodes zijn aangewezen, toch zijn zij allemaal voor wat betreft constructieve veiligheid van belang.

 

Aanbevolen bepalingsmethode

NEN-normen zijn afspraken die met alle belanghebbende partijen zijn gemaakt en dienen als de aanbevolen bepalingsmethode om gemakkelijker aan te tonen dat er aan de wet wordt voldaan. Ze geven de markt veel duidelijkheid en bevorderen daarmee onder andere het handelsverkeer. Alle normen die gepubliceerd zijn, zijn via de website van NEN verkrijgbaar. Abonnees op NEN Connect worden automatisch geïnformeerd over de voor hen relevante NEN-normen.

 

Volg de ontwikkelingen over het Bouwbesluit in het dossier.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.