Interpreteren Eurocodes nog lastig voor constructeurs

donderdag 5 april 2012 2483x gelezen

Sinds 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht en moeten constructies worden berekend volgens de Eurocodes. Dat was reden voor de studievereniging Stufib om in haar jaarvergadering van woensdagavond 4 april ervaringen met de Eurocodes (EC’s) te delen en van gedachten te wisselen over de consequenties.

In de druk bezochte bijeenkomst waren ook de leden aanwezig die vanuit de normcommissie en/of cursussen goed zijn ingevoerd in de EC’s. Er was een levendige discussie, waaruit naar voren kwam dat vóór 1 april nog weinig projecten volgens de Eurocode zijn uitgewerkt. Wel zijn er veel cursussen gevolgd en bij grote bureaus wordt in werkgroepjes ook al enige tijd ervaring opgebouwd.

 

Eén van de ervaringen is dat verschillende constructeurs tot aanzienlijk verschillende resultaten kunnen komen. Dit is voor een belangrijk deel een gevolg van onduidelijkheden over interpretaties en de complexiteit van de normen. De algemene mening is dat met de vele door te rekenen belastingcombinaties en vele complexe berekeningmethoden, er te ver is doorgeschoten. In dat verband is het goed om nog eens terug te kijken naar het eerste Nederlandse betonvoorschrift, dat kleine bruine boekje uit 1912 (100 jaar terug!). De volgende generatie EC’s  zou toch minder regels moeten bevatten en eenvoudiger van opzet moeten zijn. Dat wordt ook expliciet nagestreefd door de verantwoordelijke normcommissie CEN/TC250, maar naar verwachting duurt het nog zo’n jaar of tien voordat die nieuwe generatie EC’s er is.

 

Overigens realiseren constructeurs zich wel dat ze het ook zelf hebben laten gebeuren door in de afgelopen periode (te) weinig bij het proces van regelgeving betrokken te zijn geweest.

 

De verwachting is dat in de komende periode veel vragen over de Eurocodes naar voren zullen komen. De belangrijkste vragen zullen worden behandeld in de VARCE-rubriek van Cement (zie www.cementonline.nl/VARCE). Vragen kunnen worden gericht aan aan www.eurocodes.nl. Afgesproken is om aan het eind van 2012 een extra Stufib-ledenvergadering te houden, special gewijd aan ervaringen met de EC’s en met gebak ter gelegenheid van 100-jaar Betonvoorschriften.

 

Meer informatie

Zie ook www.eurocode2.nl

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.