Ingangsdatum Bouwbesluit onder druk

donderdag 6 oktober 2011 1080x gelezen

Het Bouwbesluit is in september gepubliceerd in het Staatsblad (Stb.2011, 416). Op 12 oktober wordt het Bouwbesluit inclusief veegbesluit behandeld in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De geplande invoeringsdatum van 1 januari 2012 staat onder druk: het is nog afwachten wat de definitieve invoeringsdatum wordt.

Geen co-existentie

Zodra het nieuwe Bouwbesluit van kracht is behoren nieuwe aanvragen van bouwvergunningen voor nieuwbouw te zijn gebaseerd op de Eurocodes. Met het nieuwe Bouwbesluit wordt definitief afscheid genomen van het gebruik van de normen uit de TGB-serie. Voor verbouw- en vernieuwprojecten behoort NEN 8700 'Beoordeling constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Grondslagen' te worden toegepast. NEN 8700 sluit aan op de Eurocodes.

In overleg met marktpartijen is besloten dat er geen overlappende periode (co-existentie) met de huidige normen voor constructieve veiligheid zal zijn.

 

Een overzicht van wanneer welke norm geldt staat in het document Schematische weergave gebruik Eurocodes en TGB-normen voor constructieve veiligheid.

  

Meer informatie

 

Volg de ontwikkelingen over het Bouwbesluit in het dossier.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.