Herziening Eurocodes van start

maandag 24 maart 2014 1800x gelezen

De Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999) bestaan bijna tien jaar. In Nederland worden ze sinds de invoering van Bouwbesluit 2012 toegepast. Nu wordt deze eerste generatie geëvalueerd en herzien. Verwacht wordt dat tegen 2020 een verbeterde, nieuwe generatie Eurocodes beschikbaar is.

De Eurocodes zijn de meest complete en allesomvattende normenserie op het gebied van constructieve veiligheid ter wereld. De serie bestaat uit 58 normen voor het ontwerp van bouwwerken, die op heel Europa van toepassing zijn.

In de komende jaren worden deze Eurocodes herzien. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: het verbeteren van het gebruiksgemak, het verminderen van het aantal Nationaal Bepaalde Parameters (NBP’s), verdere harmonisatie van ontwerpmethoden en het toevoegen van nieuwe methoden en technieken.

 

Een eerste stap in dit proces is het inventariseren van commentaren en verbetervoorstellen op de huidige generatie Eurocodes. In het bijzonder betreft dit alleen de algemene Europese delen, niet de nationale bijlagen. 

 

Eurocode 6 voor metselwerk

Als eerste in de reeks wordt Eurocode 6 – Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk (NEN-EN 1996-serie) geëvalueerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2014 commentaar, opmerking of verbetervoorstel indienen op deze Eurocode. In de loop van 2014 volgen de andere delen voor evaluatie.

 

Commentaar of een verbetervoorstel kan worden ingediend op www.normontwerpen.nen.nl. Dit wordt op Europees niveau behandeld.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.