Geen problemen slotdebat Bouwbesluit

woensdag 26 oktober 2011 555x gelezen

In het slotdebat over het Bouwbesluit is minister Donner niet op noemenswaardige problemen gestuit. Dat betekent dat het nieuwe Bouwbesluit nu definitief op 1 april 2012 ingaat.

Het debat werd in sneltreinvaart afgehandeld, omdat de vergadering ervoor fors was uitgelopen. De Kamervoorzitter beperkte de ruimte voor discussie, omdat er 18 moties moesten worden behandeld .

 

De ingediende voorstellen vonden nauwelijks gehoor. Een daarvan was een plan van SP'er Paulus Jansen. Hij pleitte voor een spoedwet die het sneller corrigeren van fouten in het Bouwbesluit mogelijk moet maken. Een tekortkoming herstellen duurt volgens Jansen met 6 tot 12 maanden nu te lang. Donner liet weten niets voor een spoedwet te voelen. Van de 18 moties ontraadde hij er 11.

 

De Kamer stemt op 1 november over de moties die bij deze debatten zijn ingediend.

 

Volg de ontwikkelingen over het Bouwbesluit in het dossier.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.