Eurocodes van kracht

dinsdag 3 april 2012 1239x gelezen

Het Bouwbesluit 2012 is op 1 april 2012 definitef ingegaan. Omdat in het Bouwbesluit wordt verwezen naar de Eurocodes (NEN-EN 1992-serie), is het voor nieuwe projecten vanaf die datum verplicht te rekenen volgens de nieuwe normen.

Met het nieuwe Bouwbesluit veranderen de technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Door het samenvoegen van diverse besluiten en regels is het aantal artikelen in het Bouwbesluit 2012 eenderde minder. Het kabinet zet daarmee een forse stap in het terugdringen van de regeldruk in het hele bouwproces.

 

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. De minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid wordt zo gewaarborgd, bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid. In slaapkamers van nieuwe woningen moet er voortaan een raam open kunnen en mogen ventilatie-installaties minder geluid maken. Verder maken de verplichte buitenruimte zoals balkon of tuin en de buitenberging in het nieuwe Bouwbesluit hun rentree.

Voor het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen is geen ontheffing van nieuwbouweisen meer nodig van de gemeente; er geldt nu een landelijk geldend verbouwniveau. Dit scheelt tijd en bespaart kosten. De sloop van een bouwwerk mag voortaan van start na een sloopmelding. Een vergunning is niet meer nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van een gebouw met grotere hoeveelheden afval.

Bij het opstellen van het nieuwe Bouwbesluit zijn vertegenwoordigers van de bouwsector en de ‘bouwconsumenten’ betrokken. Praktijktesten gaven inzicht in bruikbaarheid en toepasbaarheid van de nieuwe voorschriften.

De Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat open voor vragen over van de nieuwe regels. Verder is er een Meldpunt Bouwbesluit 2012 waar gebruikers eventuele onduidelijkheden kunnen melden.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie
www.eurocode2.nl

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.