Commentaarperiode Model Code 2010 verstreken

donderdag 2 december 2010 609x gelezen

Op 1 december liep de periode af waarin commentaar kon worden geleverd op de draft van de fib Model Code 2010. In deze Model Code is regelgeving opgenomen voor het ontwerpen en berekenen van betonconstructies die gebaseerd is op de nieuwste inzichten. Hij kan een basis vormen voor nieuwe regelgeving.

Model Code 1990

Model Code 1990

De nieuwe Code is een vervolg op de oude CEB-FIP Model Code uit 1990. De fib-commissie SAG 5 (Special Activity Group ‘New Model Code for Concrete Structures’) is in 2004 begonnen met het updaten.

 

De Model Code 2010 gaat meer uit van een levenscyclusbenadering van beton. Er wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan veiligheid en bruikbaarheid, maar ook aan toekomstig gebruik en sloop. Factor tijd speelt dan ook een grotere rol.

Het ontwerpen is in de Model Code geregeld op basis van betrouwbaarheid: het kan worden uitgevoerd volgens een probabilistische, semi-probabilistische of deterministische aanpak.

De code is niet alleen geschreven voor nieuwbouw maar ook voor het opwaarderen of versterken van bestaande constructies. Tevens hebben nieuwe materialen een plek gekregen zoals zelfverdichtend beton, staalvezelbeton en en ultra-hogesterktebeton. Zo loopt de betonsterkteklasse door tot C130.

 

Het commentaar zal nu worden verwerkt door fib SAG 5. Naar verwachting wordt in februari 2011 de definitieve tekst geproduceerd. Het is vervolgens de bedoeling dat de Model Code bij het fib symposium in juni 2011 in Praag wordt geaccepteerd, zodat hij in het najaar definitief kan worden gepubliceerd.

 

De strekking van de nieuwe Model Code heeft prof.dr.ir. Joost Walraven (voorzitter van fib SAG 5) toegelicht bij de Stufib ledenvergadering op 1 december 2010.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.