CB4 aangepast aan Eurocode 2

woensdag 29 september 2010 504x gelezen

Het boek Ontwerpen in Gewapend Beton (CB4) is volledig herzien. De nieuwe uitgave, die sinds september beschikbaar is, is  volledig aangepast aan de Eurocode 2.

De eerste druk was bij verschijnen in 2003 bedoeld voor de studenten met constructie als afstudeerrichting. De behandelde onderwerpen boden verdiepingsstof en een eerste aanzet tot het dimensioneren en detailleren van betonconstructies. De vele cursussen over Eurocode 2 die sinds 2008 zijn gehouden, en in het kielzog daarvan de brede acceptatie van CB2 in de bouwpraktijk, hebben gezorgd voor een sterke vraag naar een geactualiseerde versie van CB4, ook vanuit de praktijk.

 

De herziening en aanpassing van CB4 zijn verzorgd door dr.ir.drs. C.R. Braam (TU Delft, faculteit CiTG & adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V.). Hij heeft de originele manuscripten van ing. R. Sagel en ing. A.J. van Dongen omgewerkt naar Eurocode 2. Op de achtergrond heeft ir. P. Lagendijk (Aronsohn raadgevende ingenieurs) belangrijk commentaar en advies geleverd. Ook ing. J.B.M van Swaay (bouwtoezicht gemeente Arnhem) heeft voor opbouwend commentaar gezorgd.

 

Het boek is los verkrijgbaar (€ 49,95) en als onderdeel van een pakket samen met CB2, CB6, CB7, CB8. Meer informatie is te vinden op www.aeneas.nl.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.