VARCE (8)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

woensdag 13 maart 2013 Cement 2013 Online 2419x gelezen

VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies. In deze achtste aflevering weer drie nieuwe vragen.

 

21. Voorwaarde voor As,prov/As,req in bijlage E van NEN-EN 1992-1-2

22. Minimum wapening

23. Invloedsfactoren op minimale dekking

 

Voor alle overige vragen zie www.cementonline.nl/varce

 

De vragen uit de VARCE-rubriek worden behandeld door de werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies. In deze werkgroep hebben zitting:

- ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling)

- ir. Jan Gijsbers (TNO)

- ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering)

- ir. Dick Schaafsma (Rijkswaterstaat, GPO)

- dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

- ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Links in dit artikel

Pagina 1

VARCE20132
21 Voorwaarde voor As,prov
/As,req
in bijlage E
van NEN-EN 1992-1-2
Vraag ?
In bijlage E van NEN-EN 1992-1-2 staat in artikel E.2 (4) bij
As,prov
/As,req
`er behoort geen grotere ...
VARCE20132 21 Voorwaarde voor As,prov /As,req in bijlage E van NEN-EN 1992-1-2 Vraag ? In bijlage E van NEN-EN 1992-1-2 staat in artikel E.2 (4) bij As,prov /As,req `er behoort geen grotere waarde dan 1,3 te zijn aangehouden'. In dezelfde bijlage E staat in artikel E.3 (4) bij As,prov /As,req `er behoort grotere waarde dan 1,3 te zijn aangehou- den'? Moet er niet in beide gevallen `er behoort geen grotere waarde dan 1,3 te zijn aangehouden' staan? antwoord ! Helaas is er een fout gemaakt bij de vertaling. De Engelse versie van de norm spreekt in beide gevallen van `should not be taken as greater than 1,3'. In beide gevallen moet er `er behoort geen grotere waarde dan 1,3 te zijn aangehouden' staan. De tekst bij artikel E.3 (4) van NEN 1992-1-2 moet als volgt worden gelezen: As,prov /As,req er behoort geen grotere waarde dan 1,3 te zijn gebruikt 22 Minimum wapening Vraag ? Artikel 9.2.1.1 van NEN-EN 1992-1-1 beschrijft de minimum wapeningsdoorsnede voor balken en platen. In de nationale bijlage is hierbij een toevoeging gegeven, waarbij is gesteld dat de minimum wapeningsdoorsnede de kleinste waarde is van As,min1 , zijnde de wapeningsdoorsnede op basis van het scheur- VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies1 ). In deze achtste aflevering weer drie nieuwe vragen. 8 1 ) In deze werkgroep hebben zitting: ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam dS+V), ir. Jan Gijsbers (TNO Bouw en Onder- grond), ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering), ir. Dick Schaafsma (Bouw- dienst Rijkswaterstaat), dr. ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG), ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.