VARCE (7)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 27 september 2012 Cement 2012 Online 2041x gelezen

VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies. In deze zevende aflevering weer drie nieuwe vragen.

 

Voor alle overige vragen zie www.cementonline.nl/varce

 

De vragen uit de VARCE-rubriek worden behandeld door de werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies. In deze werkgroep hebben zitting:

- ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling)

- ir. Jan Gijsbers (TNO)

- ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering)

- ir. Dick Schaafsma (Rijkswaterstaat, GPO)

- dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

- ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Links in dit artikel

Pagina 1

VARCE1 2012 | online
online
18 Waarde van CRd,c bij
brandomstandigheden
Vraag ?
In de nationale bijlage van NEN-EN 1992-1-1 wordt bij artikel
6.2.2(1) gesteld dat de waarde voor CRd,c
, een ...
VARCE1 2012 | online online 18 Waarde van CRd,c bij brandomstandigheden Vraag ? In de nationale bijlage van NEN-EN 1992-1-1 wordt bij artikel 6.2.2(1) gesteld dat de waarde voor CRd,c , een variabele voor het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit, gelijk is aan 0,18/C . Voor C geldt volgens dezelfde nationale bijlage een waarde 1,5 voor blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties en een waarde van 1,2 voor buitengewone ontwerpsituaties. De brandsituatie behoort volgens NEN-EN 1990 ook onder de buitengewone ontwerpsituaties. Uit het gestelde volgen de volgende waarden voor CRd,c : Blijvende en tijdelijke situatie: CRd,c = 0,18/1,5 = 0,12 Buitengewone situatie: CRd,c = 0,18/1,2 = 0,15 De nationale bijlage van NEN-EN 1992-1-2 stelt in artikel 2.3(2) dat aangenomen mag worden dat m,fi = c = 1,0. Het gevolg is dat, op basis van de aanbevolen waarde voor CRd,c voor de brandsituatie, de volgende waarde voor CRd,c kan worden gevonden: CRd,c = 0,18/1,0 = 0,18 = CRdc,fi De vraag is: Moet bij brand gerekend worden met CRdc,fi = 0,15, omdat de brandsituatie ook onder de buitengewone situatie valt, of mag de brandsituatie beoordeeld worden volgens NEN-EN 1992-1-2, en mag, op basis van de daarin voor- geschreven waarde voor C , gerekend worden met CRdc,fi = 0,18? antwoord ! NEN-EN 1992-1-2 geeft nadere regels voor de buitengewone ontwerpsituatie brand bij betonconstructies. De inhoud van deze norm gaat bij het beoordelen van de brandsituatie bij betonconstructies boven hetgeen generiek is gesteld in NEN-EN 1990, dat brand een buitengewone belastingssituatie betreft, en in NEN-EN 1992-1-1 ten aanzien van deze buiten- gewone belastingssituatie. In de informatieve bijlage D van NEN-EN 1992-1-2 is een vereen- voudigde berekeningsmethode voor het beoordelen van afschui- ving opgenomen. Bij de bepaling van de afschuifweerstand bij brand mag ? conform artikel 2.3 in de bijbehorende nationale bijlage ? voor gebouwen, waarin mensen kunnen verkeren, worden uitgegaan van c,fi = 1,0. Tevens moet echter rekening worden gehouden met de temperatuursafhankelijke gereduceerde materiaaleigenschappen, hetgeen dus ook geldt voor CRd,c . Daar- voor zijn echter geen expliciete regels gegeven. In het verlengde van artikel D.1(3) kan worden uitgegaan van kct () in figuur 3.2. Op basis daarvan volgt dat, indien een dwarskrachttoets wordt uitgevoerd conform D.1(1) van de informatieve bijlage D van NEN-EN 1992-1-2, er mag worden uitgegaan van CRdc,fi = kct () 0,18/CM,fi = kct () 0,18/1,0. Gewezen wordt nog op de opmerking aan het begin van de informatieve bijlage D van NEN-EN 1992-1-2: Het bezwijken op afschuiving als gevolg van een brand is zeer ongebruikelijk. De berekeningsmethoden gegeven in deze bijlage zijn echter niet volledig getoetst. 19 Breedte van de doorsnede bij bepalen VRd,c Vraag ? In artikel 6.2.2 wordt de dwarskrachtcapaciteit van een beton- doorsnede zonder dwarskrachtwapening beschreven. Deze capaciteit is mede afhankelijk van het oppervlak van de door- snede: bw d. Opvallend is dat bw hier gedefinieerd is als de klein- ste breedte van de dwarsdoorsnede in de zone onder trek. Dit wijkt af van hetgeen in artikel 6.2.2 van de NEN 6720 (VBC) is beschreven, waarin gesteld wordt dat de breedte voor het bepalen van de schuifspanning in de doorsnede aangehouden VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies 1 ). In deze zevende aflevering weer drie nieuwe vragen. 7 1 ) In deze werkgroep hebben zitting: ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam dS+V), ir. Jan Gijsbers (TNO Bouw en Ondergrond), ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering), ir. Dick Schaafsma (Bouwdienst Rijkswaterstaat), dr. ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG), ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.