VARCE (6)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

vrijdag 2 december 2011 Cement 2011 Online 3519x gelezen

VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies. In deze zesde aflevering weer drie nieuwe vragen.

 

Voor alle overige vragen zie www.cementonline.nl/varce

 

De vragen uit de VARCE-rubriek worden behandeld door de werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies. In deze werkgroep hebben zitting:

- ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling)

- ir. Jan Gijsbers (TNO)

- ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering)

- ir. Dick Schaafsma (Rijkswaterstaat, GPO)

- dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

- ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Links in dit artikel

Pagina 1

VARCE1 2011 | online
online
15 Minimaal benodigde overlappingslengte
Vraag ?
In 8.7.3(1) wordt bij de bepaling van de overlappingslengte, in
tegenstelling tot bij de bepaling van de ...
VARCE1 2011 | online online 15 Minimaal benodigde overlappingslengte Vraag ? In 8.7.3(1) wordt bij de bepaling van de overlappingslengte, in tegenstelling tot bij de bepaling van de verankeringslengte volgens 8.4.4(1), geen beperking gesteld aan het product van alle -factoren. Moet ook in dit artikel niet de beperking van dit product worden aangehouden? antwoord ! De norm NEN-EN 1992-1-1 is ten aanzien van dit punt niet duidelijk geformuleerd, er zijn meer interpretaties van de tekst mogelijk. Het is ook mogelijk om bij de bepaling van 2 , 3 en 5 de minimale waarde voor het product, zoals beschreven in artikel 8.4.4.1 bij tabel 8.2 aan te houden. Daarnaast volgt uit de waarde van l0,min dat 2 3 5 ten minste gelijk is aan 0,3/1 . Deze waarde is wel beduidend lager dan de minimale waarde van 0,7 zoals in 8.4.4 (1) is gesteld. De verwijzing naar tabel 8.2 in de tekst van artikel 8.7.3 is ongelukkig. Het was beter geweest als naar artikel 8.4.4.(1) was verwezen. In `Designers' guide to Eurocode2' van Beeby en Narayan (2009) is gesteld dat de variabelen 1 , 2 , 3 en 5 bij de bepaling van de overlappingslengte, gelijk zijn aan die bij de verankeringslengte (8.4.4) zijn beschreven. Op basis hiervan wordt aanbevolen voor het bepalen van de laslengte voor het product van 2 , 3 en 5 een minimale waarde van 0,7 aan te houden. 16 Betondekking bij voorspanstaal Vraag ? In artikel 4.4.1.2 (3) staat beschreven welke minimale dekking is benodigd bij toepassing van voorspanstaal. In de nationale bijlage is dit gesteld op de equivalente diameter. In de tekst van de norm staat dat geen eisen zijn gesteld bij kanalen groter dan 80 mm. Het is niet duidelijk of de NB dit overrulet. Hoe moet worden omgaan met een omhullingsbuis ?105 mm, met daarin 22 strengen ?15,7 mm (Ap = 2250 mm2 )? Welke betondekking hoort hierbij? antwoord ! De tekst dat bij kanalen groter dan 80 mm geen eisen worden gesteld, is geen onderdeel van de normtekst maar van de opmerkingen en wordt terzijde geschoven door de tekst die in de nationale bijlage voor 4.4.1.2 (3) is opgenomen. Onduidelijk in de tekst van de nationale bijlage is de term equi- valente diameter. Deze term is in de dit jaar herziene nationale bijlage vervangen door de term `gelijkwaardige diameter'. De gelijkwaardige diameter ?P is verder gedefinieerd in artikel 6.8.2 van NEN-EN 1992-1-1: ?P = 1,6 AP voor bundels = 1,75 ?wire voor enkelvoudige zevendraadsstrengen = 1,2 ?wire voor enkelvoudige driedraadstrengen VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies1 ). In deze zesde aflevering weer drie nieuwe vragen. 6 1 ) In deze werkgroep hebben zitting: ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam dS+V), ir. Jan Gijsbers (TNO Bouw en Ondergrond), ir. Rob Huijben (Hurks delphi enginee- ring), ir. Dick Schaafsma (Bouwdienst Rijkswaterstaat), dr. ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG), ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman) Literatuur 1 DAfStB, Teilweise Vorspannung, Verbundfestigkeit von Spanngliedern und ihre Bedeutung f?r Rissbildung und Rissbreitenbeschr?nkung, Heft 310, 1980, bladzijde 13.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.