VARCE (5)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 18 oktober 2011 Cement 2011 Online 3489x gelezen

VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies. In deze vijfde aflevering drie nieuwe vragen.

 

Voor alle overige vragen zie www.cementonline.nl/varce

 

De vragen uit de VARCE-rubriek worden behandeld door de werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies. In deze werkgroep hebben zitting:

- ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling)

- ir. Jan Gijsbers (TNO)

- ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering)

- ir. Dick Schaafsma (Rijkswaterstaat, GPO)

- dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

- ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Links in dit artikel

Pagina 1

VARCE1 2011 | online
online
spreidingsbreedte
kracht in drukdiagonaal
trekkracht in wapening
wapening in trekstaaf
12 Detaillering van wapening in poeren
Vraag ?
In artikel 9.8.1(3) wordt ...
VARCE1 2011 | online online spreidingsbreedte kracht in drukdiagonaal trekkracht in wapening wapening in trekstaaf 12 Detaillering van wapening in poeren Vraag ? In artikel 9.8.1(3) wordt gesproken over de spanningszones tussen de paalkoppen voor het concentreren van de hoofdtrek- wapening. Op welke manier dient de breedte van deze zone te worden bepaald? Als een vierpaalspoer als voorbeeld wordt beschouwd, is deze breedte van de spanningszone dan gelijk aan de diameter van de funderingspaal + tweemaal het overstek van de poer over de paal of kan er worden gerekend met een grotere breedte? antwoord ! NEN-EN 1992-1-1 geeft geen beschrijving van de toegestane spreidingsbreedte. Ook in 6.5.3, waar trekstaven in vakwerk- modellen worden besproken, wordt gesteld dat een zekere spreiding toegestaan is maar wordt de spreiding verder niet gekwantificeerd. Ten aanzien van het voorstel wordt wel opgemerkt dat de resul- tante van de trekkracht in de wapening ter plaatse van de beschouwde knoop boven de paal samen dient te vallen met de resultante van de paalreactie en de drukdiagonaal in het beton. Daaruit is af te leiden dat bij een vierpaalspoer, waarbij de trek- banden evenwijdig lopen met de zijkant van de poer, de sprei- dingsbreedte niet groter kan zijn dan de paalafmeting vermeer- derd met tweemaal het overstek verminderd met de dekking (fig. 1). 13 Dwarse trekspanningen bij opleggingen Vraag ? In artikel 10.9.4.3 definieert figuur 10.3 niet welke materialen als hard respectievelijk zacht moeten worden gezien. Hoe moet hiermee in de praktijk worden omgegaan? antwoord ! In (4) van 10.9.4.3 `Verbindingen die drukkrachten overdragen' wordt gewezen op twee omstandigheden waarbij het noodzake- lijk is om wapening op te nemen in een richting loodrecht op die van de oplegkracht. Ten eerste is dit noodzakelijk om een spreiding van de drukspanningen in het element mogelijk te maken. Ten tweede kan het noodzakelijk zijn om bij toepassing van een zacht materiaal, weerstand te bieden aan de trekspan- ningen die ontstaan door het vervormen van het zachte opleg- materiaal. In welke mate het oplegmateriaal zacht is, is niet zozeer van belang. Het gaat hierbij met name om de dwarscon- tractie van het oplegmateriaal. Indien deze dwarscontractie leidt b o g w b z ` v VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Beton constructies1 ). In deze vijfde aflevering drie nieuwe vragen. 5 1 ) In deze werkgroep hebben zitting: ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam dS+V), ir. Jan Gijsbers (TNO Bouw en Ondergrond), ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering), ir. Dick Schaafsma (Bouwdienst Rijkswaterstaat), dr. ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG), ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman) 1

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.