VARCE (3)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 22 maart 2011 Cement 2011/2 2862x gelezen

In deze derde aflevering van de rubriek VARCE worden drie vragen beantwoord over de Eurocode 2. Twee daarvan gaan over de invloed van belasting nabij een oplegging. Een gaat over het tweedeorde-efffect in gebouwen. VARCE is een rubriek waarin vragen van gebruikers over de Eurocode 2 worden behandeld door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies.

 

Voor alle overige vragen zie www.cementonline.nl/varce

 

De vragen uit de VARCE-rubriek worden behandeld door de werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies. In deze werkgroep hebben zitting:

- ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling)

- ir. Jan Gijsbers (TNO)

- ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering)

- ir. Dick Schaafsma (Rijkswaterstaat, GPO)

- dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

- ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

VARCE2201188
6 Verwaarlozen van het tweede-orde-effect
in gebouwen
Vraag ?
De vereenvoudigde methode om te verifi?ren of een gebouw
gevoelig is voor tweede-orde-effecten, zoals die is ...
VARCE2201188 6 Verwaarlozen van het tweede-orde-effect in gebouwen Vraag ? De vereenvoudigde methode om te verifi?ren of een gebouw gevoelig is voor tweede-orde-effecten, zoals die is beschreven in artikel 5.8.3.3 (1), is niet geheel duidelijk. Formule (5.18) uit dit artikel mag alleen worden gebruikt, als er aan de vijf voorwaarden wordt voldaan. Het is bij toepassing van constructies van enige hoogte in Nederland praktisch niet mogelijk om specifiek aan ??n van deze voorwaarden ? de schorende elementen zijn star bevestigd aan het grondvlak, dat wil zeggen rotaties zijn verwaarloosbaar ? te voldoen. Op basis van deze voorwaarde zou formule (5.18) in Nederland geen praktische toepassing hebben. Is dit een juiste conclusie? antwoord ! Vanwege het in de vraag aangehaalde argument en het feit dat de sommatie van de kernstijfheden met name bij een statisch bepaald systeem van kernen in specifieke gevallen tot onder- schatting van het tweede-orde-effect leidt, is besloten dat artikel 5.8.3.3 niet kan worden toegepast om na te gaan of het tweede-orde-effect mag worden verwaarloosd. Dit is ge?ffectu- eerd door in de nationale bijlage de variabelen k1 en k2 gelijk aan 0 te stellen. Als alternatief kan de methode die beschreven is in bijlage H `Tweede-orde-effecten als geheel' worden beschouwd. In H.1.2 en H.1.3 is beschreven wanneer tweede-orde-effecten mogen worden verwaarloosd. 7 Bijdrage van de belasting nabij een steun- punt aan de grootte van de dwarskracht Vraag ? In artikel 6.2.2(6) staat dat bij het toetsen van elementen die geen berekende dwarskrachtwapening vereisen, de bijdrage aan de dwarskracht door de belasting binnen het gebied 0,5d av 2d, mag worden vermenigvuldigd met een factor (= av /2d). In artikel 6.2.3 (8) staat dat bij elementen die wel dwarskrachtwape- ning vereisen, de bijdrage van de belasting dicht bij het steun- punt aan de dwarskracht mag zijn verminderd met factor . Wordt hier nu hetzelfde mee bedoeld? antwoord ! De formulering in beide artikelen is niet eenduidig terwijl inder- daad wel hetzelfde wordt bedoeld. Dit is het geval in zowel de Nederlandstalige als in de Engelstalige versie van de norm. In zowel 6.2.2(6) als in 6.2.3(8) is bedoeld dat bij het toetsen van de dwarskrachtcapaciteit VRd,c en VRd,s , de belasting aan de bovenzijde die in het betreffende traject bijdraagt aan de grootte van de dwarskracht, mag worden vermenigvuldigd met de factor . De reductie is het grootst voor de belasting die binnen d/2 vanaf de oplegging aanwezig is. De reductie is gelijk aan 0 ( = 1) voor de belasting op een afstand van 2d. De grootte van als functie van av is weergegeven in figuur 1. In deze derde aflevering van de rubriek VARCE worden drie vragen beantwoord over de Eurocode 2. Twee daarvan gaan over de invloed van belasting nabij een oplegging. Een gaat over het tweede- orde-effect in gebouwen. VARCE is een rubriek waarin vragen van gebruikers over de Eurocode 2 worden behandeld door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies. 3 Artikel Stabiliteit ongeschoorde elementen Op www.cementonline.nl staat een artikel over het bepalen van de knikbelasting van van ongeschoorde verend inge- klemde elementen, geschreven door ir. Simon Wijte en dr.ir.drs Ren? Braam.

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.