Belastingen en belastingscombinaties

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 31 januari 2012 Cement 2012/1 14303x gelezen

Als het nieuwe Bouwbesluit van kracht wordt, hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 april 2012, moeten constructeurs rekenen met de Eurocodes. Dat geldt dus ook voor Eurocode 0 (grondslagen) en Eurocode 1 (belastingen). Op hoofdlijnen verschillen die Eurocodes niet met de TGB 1990-serie, maar overzichtelijk, duidelijk en eenduidig is het nieuwe systeem nog niet. Op detailniveau wijken bijvoorbeeld terminologie en symboliek af. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen NEN 6702 en Eurocode 0 en 1.

 

Auteurs:

prof.ir. Ton Vrouwenvelder (TU Delft, fac. CiTG / TNO)

ir. Simon Wijte (Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V.)

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5
  • Pagina 6
  • Pagina 7
  • Pagina 8

Pagina 1

Belastingen en belastingscombinaties1201274
Xxxx
Als het nieuwe Bouwbesluit van kracht wordt, hoogst-
waarschijnlijk vanaf 1 april 2012, moeten constructeurs
rekenen met de Eurocodes. Dat geldt ...
Belastingen en belastingscombinaties1201274 Xxxx Als het nieuwe Bouwbesluit van kracht wordt, hoogst- waarschijnlijk vanaf 1 april 2012, moeten constructeurs rekenen met de Eurocodes. Dat geldt dus ook voor Euro- code 0 (grondslagen) en Eurocode 1 (belastingen). Op hoofdlijnen verschillen die Eurocodes niet met de TGB 1990-serie, maar overzichtelijk, duidelijk en eenduidig is het nieuwe systeem nog niet. Op detailniveau wijken bijvoorbeeld terminologie en symboliek af. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen NEN 6702 en Eurocode 0 en 1. Belastingen en belastings- combinaties Verschillen tussen de TGB 1990 en Eurocode 0 en 1 Binnenkort wordt in Nederland bij het ontwerp van een constructie en het beoordelen van een bouwaanvraag overge- stapt van de vertrouwde TGB 1990-serie (NEN 6700) op de Eurocodes, ofwel de NEN-EN 1990-serie. Deze bestaat uit: ? Eurocode 0 ? NEN-EN 1990, Grondslagen; ? Eurocode 1 ? NEN-EN 1991, Belastingen; ? Eurocode 2 t.m. 6 en 9 ? NEN-EN 1992-1996 en NEN-EN 1999, materiaalgebonden normen; ? Eurocode 7 ? NEN-EN 1997, Geotechniek; ? Eurocode 8 ? NEN-EN 1998, Aardbevingen. De Eurocodes zijn, net als hun voorgangers, in beginsel te beschouwen als private documenten waarvan onderdelen publiekrechtelijk vanuit het Bouwbesluit worden aangestuurd. Zoals gebruikelijk betreft dit vooral onderdelen die betrekking hebben op veiligheid. Eurocode 8 wordt niet door het Bouwbe- sluit aangestuurd, evenals Eurocode 1, deel 1-6 over belastingen die optreden gedurende de bouwfase. Eurocodes zijn minder Europees dan de naam doet vermoe- den: elk land heeft het recht via de nationale bijlagen (NB) bepaalde zaken aan te passen of aan te vullen. Van dit recht is ook veelvuldig gebruikgemaakt. In Nederland zijn de nationale bijlagen opgesteld onder de regie van de Stuurgroep Invoering Eurocodes met vertegenwoordigers van de overheid, NEN, onderzoekinstellingen en het bedrijfsleven. Deze nationale bijlagen zijn uiteindelijk goedgekeurd door de NEN-normcom-

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.